Về chúng tôi

Mục tiêu của DNSE là xây dựng hệ thống giao dịch chứng khoán giúp nhà đầu tư đầu tư thông minh hơn, dễ dàng hơn và hiệu quả hơn. Chúng tôi tin rằng với công nghệ phát triển, tri thức đầu tư và giải pháp đầu tư là hai điều quan trọng nhất.

Chúng tôi làm việc chăm chỉ để mang giải pháp và tri thức đầu tư tốt nhất cho các thế hệ nhà đầu tư chứng khoán tại Việt Nam. Blog của DNSE được lập ra nhằm chia sẻ quan điểm về đầu tư nói chung và đầu tư chứng khoán nói riêng. Chúng tôi cũng muốn chia sẻ về những kinh nghiệm của mình khi xây dựng hệ thống hỗ trợ nhà đầu tư chứng khoán tại Việt Nam.

Hy vọng chúng tôi sẽ giúp bạn đầu tư được hiệu quả hơn.