Hoa Pham

Hoa Pham

CEO@DNSE. Đơn giản hoá đầu tư cho người Việt.

Đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu

Đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu
Members Public

Cùng tìm hiểu về đầu tư chứng khoán với series “Đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu” của mình để khởi động hành trình tích lũy tài sản và tìm kiếm lợi nhuận nhé.

Hoa Pham
Hoa Pham
Nhà đầu tư mới