Harry Trần

Harry Trần

It's not how you live! It's how you die, bro! 💁‍♂️ A life well lived 😄

Tìm hiểu về tự do tài chính - Part 1

Tìm hiểu về tự do tài chính - Part 1
Members Public

Tự do tài chính là gì, có phải là việc có thật nhiều tiền, dư dả đến mức shopping không cần nhìn giá? Rồi tại sao và làm cách nào để có được tự do tài chính? Hãy cùng mình đi tìm lời giải đáp cho những thắc mắc đó nhé!

Harry Trần
Harry Trần
Nhà đầu tư mới
Chạy! Thể dục và thành công: có gì liên quan?

Chạy! Thể dục và thành công: có gì liên quan?
Members Public

Đầu tư cho sức khoẻ, nó giống như việc bạn là Holder của Bluechip từ thuở sơ khai vậy. Nó tuy ít có tác dụng tức thời, nhưng nó là khối tài sản được tích luỹ dần dần, giúp bạn luôn ở tư thế sẵn sàng, chủ động cho những thử thách và cơ hội chờ đón bạn ở tương lai!

Harry Trần
Harry Trần
Nhà đầu tư mới