Đào Hồng Lê

Đào Hồng Lê

Just like technology, I'm evolving everyday!

Cách nào để giảm thiểu rủi ro trong giao dịch cổ phiếu?

Cách nào để giảm thiểu rủi ro trong giao dịch cổ phiếu?
Members Public

Là một nhà đầu tư, một trong những câu hỏi quan trọng nhất mà bạn sẽ phải đối diện hàng ngày mỗi khi đăng nhập vào tài khoản chứng khoán đó là: Làm sao để phiên giao dịch hôm nay của mình thành công? Nếu có thể dự đoán chính

Đào Hồng Lê
Đào Hồng Lê
Trader
Làm thế nào để đối phó với những thua lỗ trên thị trường chứng khoán

Làm thế nào để đối phó với những thua lỗ trên thị trường chứng khoán
Members Public

Tổn thất trên thị trường chứng khoán có nhiều dạng khác nhau, và mỗi dạng tổn thất đều có thể gây cho chúng ta những đau đớn nhất định. Liều thuốc giảm đau hữu hiệu mà bạn đang có chính là cách tư duy tích cực, mạch lạc cùng một tinh thần sẵn sàng học hỏi.

Đào Hồng Lê
Đào Hồng Lê
Chứng khoán