Ngoc Nguyen

It all begins with an idea.

Có đáng không?

Có đáng không?
Members Public

Giá cả thì ai cũng thấy, còn giá trị thuộc về những người có tầm nhìn.

Ngoc Nguyen
Chứng khoán