Ngoc Nguyen

It all begins with an idea.

Giải thích thế nào với một nhà đầu tư mới rằng đầu tư vào cổ phiếu khác với đánh bạc?

Giải thích thế nào với một nhà đầu tư mới rằng đầu tư vào cổ phiếu khác với đánh bạc?
Members Public

Nếu được lựa chọn, bạn sẽ đặt cược vào những canh bạc khiến bạn cháy túi ngay sau lúc tàn canh; hay giành quyền đầu tư vào các tài sản hữu hình, ít lệ thuộc vào may rủi?

Ngoc Nguyen
Nhà đầu tư mới
Có đáng không?

Có đáng không?
Members Public

Giá cả thì ai cũng thấy, còn giá trị thuộc về những người có tầm nhìn.

Ngoc Nguyen
Chứng khoán