Nguyễn Ngọc Linh

Nguyễn Ngọc Linh

Không có gì là không thể nếu như dám dấn thân. Đầu tư là một hành trình không dễ dự đoán, hãy cứ sai trong phạm vi cho phép để lại tiếp tục học những bài học tiếp theo.

Cha mẹ thế kỉ 21 không lựa chọn tích trữ vàng cho con

Cha mẹ thế kỉ 21 không lựa chọn tích trữ vàng cho con
Members Public

Nếu các bậc phụ huynh trong những năm 80 của thế kỷ trước chắt chiu gom góp tài sản bằng việc tích lũy vàng, thì các bậc cha mẹ ngày nay có những lựa chọn đầu tư nào nhằm bảo toàn và sinh lời cho nguồn vốn này?

Nguyễn Ngọc Linh
Nguyễn Ngọc Linh
Nhà đầu tư mới