Thanh Uyen

Thanh Uyen

Khi bạn làm đúng, bạn sẽ không bao giờ sai. Chỉ cần đi chậm mà đúng đường, ắt sẽ thành công.

Chuyện của người trẻ đầu tư tài chính

Chuyện của người trẻ đầu tư tài chính
Members Public

“Đừng sợ hãi với sự khởi đầu mới, đừng ngại ngần với những con người mới, những nguồn năng lượng mới. Hãy tận hưởng cơ hội hạnh phúc bởi nó sẽ chẳng xảy đến nhiều lần trong đời”.

Thanh Uyen
Thanh Uyen
Nhà đầu tư mới