Ứng trước tiền bán nghĩa là gì?

Ứng trước tiền bán là tiện ích mà công ty cung cấp cho nhà đầu tư có tiền bán chứng khoán chờ về.

Giang Nguyen
Giang Nguyen

Tại Việt Nam, thị trường chứng khoán thực hiện quy trình thanh toán về mua và bán chứng khoán theo chu kỳ T+2. Trong đó:

  • Chứng khoán khi khách hàng mua vào ngày T, thì 2 ngày sau chứng khoán sẽ về tài khoản khách hàng vào 16h00 ngày T+2
  • Tiền khách hàng bán vào ngày T, thì 2 ngày sau tiền sẽ về tài khoản khách hàng vào 16h00 ngày T+2.
Chu trình thanh toán bù trừ của thị trường chứng khoán Việt Nam

Ứng trước tiền bán

Vì tiền bán chứng khoán sau 2 ngày mới về đến công ty chứng khoán để chuyển vào tài khoản của nhà đầu tư, nên công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán (UTTB) cho nhà đầu tư. Dịch vụ cho phép khách hàng UTTB khi lệnh đặt bán cổ phiếu của khách hàng đã được sở giao dịch chứng khoán xác định là khớp lệnh.

Hiện thông qua apps Entrade X, nhà đầu tư có thể UTTB với lãi suất là 0.035% một ngày. Mức phí này ở các công ty khác là như sau tại ngày 27/7/2021:

Công ty Biểu phí UTTB theo ngày
HSC 0.04%
SSI 0.0389%
TVSI 0.04%
VND 0.037%
VCBS 0.0329%
Kim Eng 0.0361%
ACBS 0.0389%
MBS 0.0403%

Trên apps Entrade X, nhà đầu tư có thể thực hiện việc UTTB mỗi khi thực hiện chuyển tiền. Số tiền có thể ứng trước sẽ hiển thị bên cạnh nút Ứng tiền.

Chúc các nhà đầu tư may mắn.

Nhà đầu tư mới

Giang Nguyen

Founder@Encapital Fintech và Chủ tịch@DNSE. Đôi khi trong cuộc sống chỉ cần để ý một chút, chi tiết một chút, chăm chỉ một chút là có thể làm nên điều tuyệt vời.