Phuong D. Pham

Stay Hungry Stay Foolish

Xanh đỏ tím vàng rồi lại xanh

Xanh đỏ tím vàng rồi lại xanh
Members Public

Chứng khoán, với tôi, là một cuộc chinh phục đầy màu sắc và không hồi kết.

Phuong D. Pham
Nhà đầu tư mới