Thuy Tien

Thuy Tien

Business Analyst@DNSE. A mistake that makes you humble is better than an achievement that makes you arrogant.

Margin Online - Tiện ích mới cho nhà đầu tư

Margin Online - Tiện ích mới cho nhà đầu tư
Members Public

Mở tài khoản giao dịch ký quỹ hoàn toàn trực tuyến trên EnTrade X

Thuy Tien
Thuy Tien
Launch
Sự ích kỷ có thể giúp gì cho công việc của bạn?

Sự ích kỷ có thể giúp gì cho công việc của bạn?
Members Public

Ngay từ nhỏ chúng ta đã luôn được dạy ích kỷ là một trong những tính nết không nên có nhất ở mỗi người. Vậy nhưng đã bao giờ bạn thử suy ngẫm về sự ích kỷ theo một góc nhìn khác? Nếu chưa từng nghĩ đến, bài viết này sẽ chia sẻ với bạn về “sự ích kỷ cần thiết” để đạt được thành công trong công việc.

Thuy Tien
Thuy Tien
Lifestyle