Ha Le

Tesla, Cơn đói và Canh bạc của tôi

Tesla, Cơn đói và Canh bạc của tôi
Members Public

“Tôi ghét chứng khoán.” Đó chính là những gì tôi từng nghĩ.

Ha Le
Chứng khoán
Tâm sự Chứng khoán: Tôi đã bắt đầu với chứng khoán như thế nào?

Tâm sự Chứng khoán: Tôi đã bắt đầu với chứng khoán như thế nào?
Members Public

Một chuyên mục mới của DNSE dành cho tất cả các nhà đầu tư chứng khoán có thể trải lòng chia sẻ với mọi người.

Ha Le
Chứng khoán